تبلیغات
 هنر نقاشیـــــ♥ - .:. ❄ واقع گرایی.:. ❄

.:. ❄ واقع گرایی.:. ❄

واقع‌گرایی یا رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه هستند، بدون هرگونه آرایش یا تعبیر افزون. این واژه همچنین برای شرح کارهای هنری که برای آشکارکردن راستی، چیزهایی چون زشتی و پستی را تایید کرده‌اند نیز به کار می‌رود.
رئالیسم همچنین اشاره به جنبش فرهنگی میانه قرن ۱۹ دارد که از فرانسه ریشه گرفت و گونهٔ هنری سرشناس تا اواخر قرن ۱۹ بود. با آشنایی با عکاسی، این منبع جدید دیداری شور ساخت چیزهایی که همچون واقعیت بودند را در مردم زنده کرد و این جنبش هنری شکوفا شد. رئالیسم به شدت با رومانتیسیسم مخالف بود....


طبیعت‌گرایی

طبیعتگرایی یا ناتورالیسم اصطلاحی در تاریخ هنر و نقد هنری برای توصیف سنخی از هنر که درطبیعت بدان گونه که بنظر می‌آید، بازنمایی می‌شود. در این تعریف -که بیشتر از جنبهٔ صوری اعتبار دارد- طبیعتگرایی مفهومی متضاد با چکیده نگاری است. اگر هنر کلاسیک یونان را جلوهٔ کامل طبیعتگرایی تلقی می‌کنند وهنر رنسانس ایتالیایی را تجدید حیات آن می دانند، بر اساس چنین استدلالی است که در هنرهای نامبرده، اثر هنری همانند آیینه‌ای، زیبایی طبیعی را باز می‌تابد. در این معنا، طبدر این شیوه، زیبایی شناسی بر اساس روش‌های علمی و مشاهده واقعیت شکل می‌گیرد.

 • توجه به طبیعت مهم ترین اصل در نقاشی این سبک است.
 • تاثیرات علوم طبیعی در روش‌های هنری دیده می‌شود.
 • واقع گرایی همراه با خوشایندگری طبیعت همراه است.
 • تفاوت آن با رئالیسم در نشان دادن احساسات زیبا نسبت به طبیعت است.[

یعتگرایی با آرمانگرایی تناقصی ندارد؛ حال آنکه، مفهوم ناتورالیسم به لحاظ فلسفی، و چون یک روش هنری، خلاف این اس

ویژگی


اصطلاح (زیبایی شناسی طبیعتگرایانه) به نظریه‌ای فلسفی مربوط می‌شود که از اثباتگرایی سدهٔ نوزدهم ناشی شده و در نظریهٔ ادبی زولا-نویسندهٔ فرانسوی- به اوج رسیده است. در این نوع زیبایی شناسی، روشهای علمی مشاهده واقعیت به کار گرفته شد.

ناتورالیست‌های نیمه دوم سده نوزدهم بر طبق برنامه‌ای مشخص و با نوعی بیطرفی و فاصله گزینی، رو نگاشتی از جهان و زندگی پیرامون خود ارائه می‌کردند؛ و غالباً از پرورش دنیای خیال، از باور به آنچه که ملموس و محسوس نیست، از کاویدن معنای نهفته در چیزها، از تقلیل جنبه‌های ناخوشایند و پیش پا افتاده پسرونده و خشن زندگی امتناع می‌جستند. این نگرشی متضاد با آرمانگرایی، و واکنشی در برابر رمانتیسم بود. اصطلاح ناتورالیسم، به مثابه مکتبی خاص در نقاشی، نخستین بار توسط بلوری درباره پیروان کاراوادجو به کار برده شد. به زعم او، اینان به تقلید وفادارانه از طبیعت (خواه زشت، خواه زیبا) می‌پرداختند. همچنین، کاستانیاری-منتقد فرانسوی-اصطلاح ناتورالیسم را جایگزین اصطلاح رئالیسم کرد تا بر عینگرایی و پژواکهای فعالیت علوم طبیعی تاکید بیشتری گذارد. کاربرد اختیاری این دو اصطلاح باعث عدم صراحت معانی آنهاشد.[۱]

نقاشان ناتورالیسم

ایوان شیشکین (نقاش روسی)

 • آثارش را در سبک رئالیسم و ناتورالیسم خلق کرد.
 • همت خود را صرف بازنمایی زیبایی و شکوه طبیعت کشورش کرد.

والنتین سرف (نقاش روسی)

 • از شاگردان رپین بود.
 • منظره پرداز و چهره پرداز واقع گرایی را تجربه کرد.
 • از سنت رئالیسم فراتر رفت.
 • در چهرهایش سعی داشت تا شخصیت فردی و ویژگی روانشناختی مدل را نشان دهد
 • Jean-Baptiste Siméon Chardin 017.jpg

Gustave Courbet 018.jpg

Jean-François Millet (II) 013.jpg

Young Girl Reading by Jean-Baptiste-Camille Corot c1868.jpg

Wilhelm Oswald Gustav Achenbach, Abendstimmung in der Campagna.jpg

They did not Expect Him.jpg

Eilif Peterssen-Laksefiskeren (1889).jpg

طبقه بندی: :. ❄نمونه سبک نقاشی.:. ❄،  :. ❄ ابزار آلات نقاشی.:. ❄،  :. ❄ نحوه نقاشی .:. ❄،  :. ❄نقاشیهای معروف و ویژگیها.:. ❄،  :. ❄تکنیکهای نقاشی.:. ❄، 
برچسب ها: واقعگرایی،  

تاریخ : جمعه 2 بهمن 1394 | 04:01 ب.ظ | نویسنده : .،☆ آسمون آبی ☆،. | نظرات

 • paper | بهاران دانلود | کوفه